Dato: 19-09-18

Nu er den her, bogen om købstaden Frederikshavn

I anledning af Frederikshavns købstadsjubilæum udgiver Kystmuseet en stor flot bog om Frederikshavn købstad.


Bogen Frederikshavn Købstad 1818-2018, skrevet af museumsinspektørerne Erik S. Christensen, Jan Hammer Larsen, Henrik Gjøde Nielsen og Jens Thidemann, med forord af borgmester Birgit Stenbak Hansen. Bogen er udgivet på Kystmuseets Forlag, med støtte af Frederikshavn Kommune, 290 sider, rigt illustreret, stort format i hardback, og koster 290 kr. og kan købes i alle Kystmuseets kiosker.

 

I forhold til de fleste danske købstæder, er Frederikshavn med sine blot 200 år en relativt ung by. Sat lidt på spidsen kan man sige, at når den enevældige Frederik 6. i 1818 ikke blot forlenede den daværende flække Fladstrand med købstadsprivilegier, men også nådigst tilstod byen at bære navnet Frederikshavn, så skyldtes det, at der i mangfoldige år havde gået mange ulovligheder i svang på stedet. Disse ulovligheder var ikke til at stoppe, og hvis man nu gav Fladstrand købstadsprivilegier, så ville alle ulovlighederne med et slag blive lovlige.
Sagen var den, at man kun i købstæderne måtte drive fremstillingsvirksomhed, håndværk og handel, men da man jo i Fladstrand var nord for Limfjorden, havde man gjort det i mange år, særligt handel, ikke mindst befordret af den gode havn, der fandtes her. Den 25. september 1818 blev Fladstrand så til Frederikshavn, og købstadens historie kunne tage sin begyndelse.
I Frederikshavn Købstad 1818-2018 fortælles både om optakten til den kongelige, allernådigste tilståelse af købstadsprivilegierne, og der fortælles om byens 200-årige historie. Frederikshavns historie er på en og samme tid både en stramt-strukturel og en kaotisk-kalejdoskopisk historie. Dette fremgår også af bogens kapitler. Bogen henvender sig både til de læsere, der har en generel interesse i dansk byhistorie, og til de læsere, der har en særlig interesse i Frederikshavns historie.

Siden blev udskrevet fra: https://kystmuseet.dk/vis/nyhed/nu-er-den-her-bogen-om-koebstaden-frederikshavn/ Udskrevet kl. 13:56 - søndag d. 18. august 2019